World (Partially Dutch)

Everything contributing to the world

Arround the world in 80 clicks

The root of creating a problem is when putting somebody in a lobby.
It is very easy to understand we are all impacted by global society. Wait we are a global society. Did we forget that fact? When you were young did you question your inclusion into society? I will make a statement, we need to make this world so safe that people from primary schools can visit each other without any problem. Perhaps giving each education form an elementary and constructive language. EU can realize this because of great policy-making that, for example, made free travel possible. The root of creating a problem is when putting somebody in a lobby on hold. We judge, and have a reputation, limiting factors like money or time. The problem is the organisation or the need of organization XYZ. We need a forum with a capital connection and a vision using popularity as a power. Not that type of popularity that still sells AAA games. We need to understand, that capital is a memory of society, it needs to change and invest or buy back itself fast otherwise the capital world loses its value. That's why there needed to be lobbies, to have some form of control, like a dampening system. If we can't connect particularly to organizations like good friends helping each other, why do we feel the need to be included in this chain of organizations? For example, I contacted some most prevalent organisations. They either did not have time, interest or useful information to share. Ok so go forward and get a degree and build a curriculum. It's not expertise it's the corporal identity that's blocking prospects. You can't start a discussion on apple.com, sure go to an online forum that will sell. While somebody interviewing the founder of SpaceX can make a difference in its logic. Why primary schools then? Because they have a vision. Like ET's said we humans grew up too fast. The fear of being excluded while everything like Ancient Egypt started with a sandbox


Hydrino Energy

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Pulsed Abnormal Glow Discharge

Water Arc Explosions

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Rechten idee contrast (Dutch)

 • Vrij en gelijkwaardig geboren x Identiteitskaart
 • Discrimineer niet x Supermarkt
 • Het recht op leven = Het recht op liefde
 • Geen slavernij x Arbeid
 • Geen marteling x Recht op euthanasie
 • Je hebt rechten, waar je ook gaat x Milieu
 • Het recht op privacy x Light
 • Vrijheid van denken x Psychiatrie
 • Sociale zekerheid x Basis Utiliteit = Artikel 1 v.d. Grondwet
 • Auteurs recht x Natuur
 • Het recht op onderwijs x Diploma
 • Niemand kan jou mensen rechten van jou afnemen x Oorlog

Ethiek

Wat is conventionele moraal, hoe definieert men fundamentele objectieve moraal? Is het in relatie met respect voor religie en cultuur, geschiedenis en toekomst?
Wat maakt dat men een moraal nodig heeft in de collectieve maatschappij. De mens als individu bestaat ten opzichte van elkaar. Zo zou je andere ook moeten behandelen als je zelf. Hier zit echter een probleem, als jij minder bestaat kan jij ook verminderd rekening houden met iemands anders bestaan. Het streven is dan ook niet verder gaan in separatisme (straffen) maar betere geïntegreerde sociale realisatie mogelijkheden op individueel niveau. De mens heeft inderdaad een inherente schuld van zijn voetafdruk in de wereld. Dit is een continue streven naar maximale welzijn op gelijk niveau. Industrie die een destructieve invloed heeft op het welzijn van de mensen moet dan worden afgeschaft. Bestaan en dan naastbestaande met als doel co-creatie wat resulteert in een biotoop. Deze biotoop kan alleen ontstaan bij de erkenning van individueel bestaan, de complete mens. Mensen moeten dan rekening houden met de wet van de zwakste, door te erkennen dat de zwakkere in de maatschappij nog op zoek zijn naar een beter bestaan. Meestal door een tekort ervaring. Hier is psychologische ondersteuning bij nodig omdat het betrekking heeft tot de geest. Toegepaste bestaan kan alleen ontstaan door wederzijds respect, en zo worden moralen gedefinieerd

Euthanasie (Dutch)

Bouwen op wolken, is dat mogelijk? Als je massa hebt of traagheid nee dat is niet mogelijk. Dignitas is een organisatie die het mogelijk maakt begeleid een einde aan je leven te maken, maar hoe makkelijk is dat? Er zijn een aantal criteria waaraan je moet voldoen om geschikt te zijn voor een behandeling bij Dignitas. Hoe werkt het? Het is heel simpel je krijgt een drankje waarmee je in een diepe slaap komt, dat noem ik bouwen op wolken, dit gebeurt verticaal maar niet horizontaal. Je leven speelt zich horizontaal af, een lange weg met een begin en een einde.
Waarom ik schrijf over recht met betrekking tot euthanasie is omdat niemand het verdient gevangene te zijn van zijn lichaam. De stof die gegeven word in het drankje is pentobarbital, een barbature een sterkere variant van de lorazepam. Wat dit middel doet is simpelweg het stoppen van de gedachten en omdat je bestaat uit gedachten in het brein stopt dit maar weet je dat je niet meer denkt, wat in principe een coma is. De werking van dit middel kan ook mentaal gedaan worden door de zelf van de gedachten uit jezelf te plaatsen, met deze techniek heb je controle over het stijgen wat gebeurd na een coma. Dit kost tijd en er is een zekere mate van discipline voor nodig. Een mantra bijvoorbeeld zorgt ervoor dat je jou gedachten ook uitschakelt

Biochemische Vrijheid Nederland

 

Als we chemische vrijheid inzetten, zijn wij niet meer afhankelijk van de farmaceutische industrie. Dit versneld de ontwikkeling en zijn er geen belangen mee gemoeid.
Chemische vrijheid impliceert dat elk natuurlijk chemisch product, vrij wordt gesteld voor vele toepassingen. Dit alles op basis van het zelfbeschikkingsrecht. Paternalisme is niet van toepassing met nadruk op de grondrechten als het betrekking heeft op gangbaar eigen risico. Er wordt met richtlijnen omgegaan, eigen risico en rechtspraak.
Het is dan belangrijk om een systeem te implementeren waar met een paspoort (i.v.m. leeftijds grens) natruurlijke chemicaliën, extracten of combinatie extracten kunnen worden gekocht bij organisaties die voldoen aan wettelijke richtlijnen die door de overheid zijn gesteld.
Het is belangrijk om te weten dat de natuur niet patenteerbaar is wat we verder uitbreiden tot extracties en bewerkt kan worden. Met Chemische Vrijheid geven we de de mogelijkheid zelf medicatie te voorzien via door de overheid gecertificeerde organisaties met richtlijnen en een protocol wat veel goedkoper is en efficiënter. Dit echter wel op het eigen risico. Het maakt dan niet meer uit of een middel goed getest is voor je gezondheid omdat je het neemt op gangbare eigen risico. De middelen gaan eerst door een strikte classificatie. Ook creëer je hierdoor meer transparantie, zekerheid en concurrentie in de geneeskunde wereld. Mochten er klachten komen dan kunnen die terug gekoppeld worden aan de organisatie zelf. Men krijgt richtlijnen en advies van het bureau waarvoor het middel gebruikt kan worden, hoe je het desbetreffende middel kan gebruiken, wat de bijwerkingen zijn en de te vermijden combinaties.
Een dergelijke constructie is nu ook gangbaar bij de Transvaal Apotheek in Den Haag, zie Bedrocan (link naar pagina). Door deze regeling kan er beter onderzoek naar medicijnen worden gedaan en kunnen er handleidingen gemaakt worden voor welke stof je wilt gebruiken binnen welke sector.
In de medische sector geld dan dat een arts alleen advies mag geven. Ook zijn er rustplaatsen, lounges waar kalmeringsmiddelen beschikbaar zijn. Deze worden vrij gegeven door apothekers maar niet meer voorgeschreven, de arts wordt meer een therapeut die ondersteunend werkt in de rustplaatsen.
In ziekenhuizen (gezondheid centrums) geld de regel dat de patiënt zelf mag kiezen welke behandel optie hij/zij tot zich neemt, bijvoorbeeld natuurlijke chemotherapie of standaard chemotherapie. Als de patiënt zelf deze keuze niet kan maken dan wordt er een advies vastgesteld samen met naasten om tot een effectieve revalidatie te komen.

In de voedsel industrie geld de zelfde regeling, consumeren op eigen risico mits de ingrediëntenlijst vereenvoudigd word en makkelijker om hem manueel of digitaal te lezen. Dit is aangesloten op een stoffen database waarin interactief aangegeven word welke stoffen welke werking hebben en wat de maximale hoeveelheid is. Dit zou producten gezonder moeten maken. Ook moeten mensen kunnen zien waar het product vandaan komt en welke bestrijdingsmiddelen of GMOs toegepast zijn. 

In de bouw en civiele techniek gelden de huidige regels omdat het hier niet om eigen risico gaat. Hier zullen de reeds bestaande wetten blijven gelden.

Wij gaan in dit dossier verder niet in op volksgezondheid, zie paternalisme.

Enkele vooruitzichten:

⦁ Verslaving als eigen keus zie Ibogaine tegen verslavingen 
⦁ Sociale cohesie zie Kanna of Bobinsana
⦁ Betere geneesmiddel tegen psychoses zie CBD en CBG (hoge dosis)
⦁ Beter inzicht in de geest
⦁ Betere neuroconnectiviteit zie psilocybine
⦁ Betere pijnstillers zie Kratom
⦁ Betere antidepressiva zie Psilocybine en natuurlijke antidepressiva b. Caapi

⦁ Meer bewustzijn en verbinding met natuur
⦁ Beter geneesmiddelenonderzoek   
⦁ Natuurlijke chemokuur zie lycorine en amygdalin

⦁ Opensource onderzoek 

The Empty Virus

Today I want to talk about a biohazard that is currently active in the world. I want to discuss the symptoms, things to avoid, and some effective ingredients against this supposed virus. 


Symptoms of the empty virus (span of 5 years)

 • Hyperekplexia
 • Paranoia
 • Not thinking clearly
 • Loss of consciousness
 • Wild spasms
 • Tunnel vision
 • The feeling as if you live inside your thoughts
 • Chronic fatigue
 • Loss of balance (rotations around the vertical axis)
 • Loss of feeling in the body
 • The feeling of being cut off from objective reality
 • Difficulty grounding and being in the present moment
 • Cravings for sugar and dairy products

 

Empty Virus mechanism of action hypothesis

In my case, I stepped into a pool of contaminated water. When visiting the Perhentian islands of Malaysia. It felt as if my consciousness was taken over from the background This happened almost instantly the second I touched the water.
Hypothesis: The only thing I could come up with, was that it had probably something to do with bioinformatics. Perhaps the genomes altered the nervous system with some kind of FFL signal. Since it had to be physically something it probably was some kind of organic / spore. You know the way some types of mushrooms can take over your system similar to cordyceps. Also, It is known that some organizations are currently experimenting with programming certain organisms to do certain tasks.
This is as far as I can go I don't possess alien knowledge, and the chances of finding something in medical tests are very small. I encourage you to go through these tests but you probably need several specialists from different fields to figure out how this works

Side note on parasitic organisms

Parasitic organisms do not necessarily have to be biological, they can also be of energetic nature.
A recent discovery made it possible to observe them in space, this phenomenon is often seen near military bases


Ingredient 1


Before using this you first should inform yourself by seeking medical advice for any health precautions. 

Use peppermint oil, make sure it's made from organic peppermint, and hold a couple of drops with water in your mouth as long as you can, then go ahead and down it, It's on the GRAS list so you don't have to worry. Take this whenever you have a feeling of cravings, If the cravings go away completely, keep using this daily for at least some while to make sure it won't come back.

 • This solves the biofilm of the virus. Because of this biofilm, the virus stays undetected.
 • It reduces inflammation in the brain
 • It helps with the digestive system
 • It works on the nervous system, which is essential for the signaling of the larger nerve, and gut-to-brain axis possibly remediates exaggerated signals

 

Ingredient 2


Before using this you first should inform yourself by seeking medical advice for any health precautions. 

B.Caapi (Banisteriopsis Caapi) You should never use this ingredient if you are taking pharmaceutical drugs. Keep using this oil orally sublingual every day until you do not like it anymore.


Things to avoid

 • Couch Syrup
 • Couch Drops
 • Sugar
 • Starch
 • Dairy products
 • Gluten
 • Yeast products (alcohol) 
 • Certain psychoactive compounds, the possibility of causing a die-off effect
Conflict resolution

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show