Biochemische Vrijheid Nederland

Als we chemische vrijheid inzetten, zijn wij niet meer afhankelijk van de farmaceutische industrie. Dit versneld de ontwikkeling en zijn er geen belangen mee gemoeid.
Chemische vrijheid impliceert dat elk natuurlijk chemisch product, vrij wordt gesteld voor vele toepassingen. Dit alles op basis van het zelfbeschikkingsrecht. Paternalisme is niet van toepassing met nadruk op de grondrechten als het betrekking heeft op gangbaar eigen risico. Er wordt met richtlijnen omgegaan, eigen risico en rechtspraak.
Het is dan belangrijk om een systeem te implementeren waar met een paspoort (i.v.m. leeftijds grens) natruurlijke chemicaliën, extracten of combinatie extracten kunnen worden gekocht bij organisaties die voldoen aan wettelijke richtlijnen die door de overheid zijn gesteld.
Het is belangrijk om te weten dat de natuur niet patenteerbaar is wat we verder uitbreiden tot extracties en bewerkt kan worden. Met Chemische Vrijheid geven we de de mogelijkheid zelf medicatie te voorzien via door de overheid gecertificeerde organisaties met richtlijnen en een protocol wat veel goedkoper is en efficiënter. Dit echter wel op het eigen risico. Het maakt dan niet meer uit of een middel goed getest is voor je gezondheid omdat je het neemt op gangbare eigen risico. De middelen gaan eerst door een strikte classificatie. Ook creëer je hierdoor meer transparantie, zekerheid en concurrentie in de geneeskunde wereld. Mochten er klachten komen dan kunnen die terug gekoppeld worden aan de organisatie zelf. Men krijgt richtlijnen en advies van het bureau waarvoor het middel gebruikt kan worden, hoe je het desbetreffende middel kan gebruiken, wat de bijwerkingen zijn en de te vermijden combinaties.
Een dergelijke constructie is nu ook gangbaar bij de Transvaal Apotheek in Den Haag, zie Bedrocan (link naar pagina). Door deze regeling kan er beter onderzoek naar medicijnen worden gedaan en kunnen er handleidingen gemaakt worden voor welke stof je wilt gebruiken binnen welke sector.
In de medische sector geld dan dat een arts alleen advies mag geven. Ook zijn er rustplaatsen, lounges waar kalmeringsmiddelen beschikbaar zijn. Deze worden vrij gegeven door apothekers maar niet meer voorgeschreven, de arts wordt meer een therapeut die ondersteunend werkt in de rustplaatsen.
In ziekenhuizen (gezondheid centrums) geld de regel dat de patiënt zelf mag kiezen welke behandel optie hij/zij tot zich neemt, bijvoorbeeld natuurlijke chemotherapie of standaard chemotherapie. Als de patiënt zelf deze keuze niet kan maken dan wordt er een advies vastgesteld samen met naasten om tot een effectieve revalidatie te komen.

In de voedsel industrie geld de zelfde regeling, consumeren op eigen risico mits de ingrediëntenlijst vereenvoudigd word en makkelijker om hem manueel of digitaal te lezen. Dit is aangesloten op een stoffen database waarin interactief aangegeven word welke stoffen welke werking hebben en wat de maximale hoeveelheid is. Dit zou producten gezonder moeten maken. Ook moeten mensen kunnen zien waar het product vandaan komt en welke bestrijdingsmiddelen of GMOs toegepast zijn. 

In de bouw en civiele techniek gelden de huidige regels omdat het hier niet om eigen risico gaat. Hier zullen de reeds bestaande wetten blijven gelden.

Wij gaan in dit dossier verder niet in op volksgezondheid, zie paternalisme.

Enkele vooruitzichten:

⦁ Verslaving als eigen keus zie Ibogaine tegen verslavingen 
⦁ Sociale cohesie zie Kanna of Bobinsana
⦁ Betere geneesmiddel tegen psychoses zie CBD en CBG (hoge dosis)
⦁ Beter inzicht in de geest
⦁ Betere neuroconnectiviteit zie psilocybine
⦁ Betere pijnstillers zie Kratom
⦁ Betere antidepressiva zie Psilocybine en natuurlijke antidepressiva b. Caapi

⦁ Meer bewustzijn en verbinding met natuur
⦁ Beter geneesmiddelenonderzoek   
⦁ Natuurlijke chemokuur zie lycorine en amygdalin

⦁ Opensource onderzoek